top of page
El estudio de las niñas

Primària

Grups d'estudi reduïts. Classes individuals. Hàbits, tècniques d'estudi i planificació. 

Seguiment acadèmic, coordinació amb l'escola i resta de professionals.

Reforç escolar de totes les assignatures.

Maestro - estudiante

ESO

Grups de treball reduïts de matèries concretes.

Classes individuals. Hàbits, tècniques d'estudi i planificació. 

Seguiment acadèmic, coordinació amb l'escola i resta de professionals.

Reforç escolar de totes les assignatures.

En el aula

Batxillerat i Cicles Formatius

Grups de treball reduïts de matèries concretes. Preparació Selectivitat i Treball de Recerca.

Classes individuals. Hàbits, tècniques d'estudi i planificació. 

Seguiment acadèmic, coordinació amb l'escola i resta de professionals.

Reforç escolar de totes les assignatures.

Los estudiantes tomando nota

Idiomes, cursos per adults i més!

Durant el curs programem cursos d'idiomes i cursos per adults. 

En format individual, paquet d'hores o en grups reduïts.

Consulta'ns!

Reforç escolar de totes les assignatures.

bottom of page